Kontakt

Czas Na Zdrowe Leszek Kubica

NIP 647-218-13-54

e-mail: leszek@czasnazdrowe.pl

 

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 49 1050 1403 1000 0092 6247 5313

 

Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;organ prowadzący rejestr: Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Formularz kontaktowy